NATURE OF LEGAL BEHAVIOR: THE CONCEPTS OF DEFINITION AND THEIR EVOLUTION

Main Article Content

Sergii N. Oleinykov
Sergey S. Shestopal
Vasily N. Babenko
Anna P. Rabets
Elena V. Burova

Keywords

legal behavior, juridical behavior, offense, reward, punishment, legal information, legal culture

Abstract

Purpose: The purpose of the study is determining nature of legal behavior: the concepts of definition and their evolution


Methodology: This is intellectual research and we used here historical methods for analyzing.


Result: The genesis of the concept of legal behavior implies a link between research and the praxeological dimension of the legal system in which the legal personality is a central element.


Applications: This research can be used for universities, teachers, and students.


Novelty/Originality: In this research, the model of nature of legal behavior: the concepts of definition and their evolution are presented in a comprehensive and complete manner.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract 100 | PDF Downloads 53 XML Downloads 2 ePUB Downloads 7

References

1. Agamirov K. V. (2011). Metodologicheskie voprosy prognozirovaniya pravovogo povedeniya / Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta. № 4 (21), 2011. С. 51-54.
2. Agamirov K.V. (2016). Forecasting of the legal behavior (Prognozirovanie pravovogo povedeniya). Moscow, Russia – Biblio-Globus (In Russian). https://doi.org/10.18334/9785990927827
3. Balashova Ye. N. (2005). Vzaimodeystvie potokov informatsii, vliyayushchikh na kvalifikatsiyu yuridicheski znachimogo povedeniya. Dis… kand. yurid. nauk: 12.00.01 / Ye. N. Balashova. – Saratov, 2005. – 163 c.
4. Bortnyak A. F. (2013). Pravovoe povedenie kak deyatelnostnaya interpretatsiya znakovoy informatsii /Gosudarstvennyy sovetnik. 2013. № 4. S. 26 – 30.
5. Gorbashov V., Retunskaya T.P., Reuf V.M. (2012). Pravovoe soznanie i pravovoe povedenie: analiz prichinnoy vzaimosvyazi // Mir politiki i sotsiologii. – 2012. – № 1. – S. 116 –120.
6. Gruter, M. (1979). The origins of legal behavior. Journal of Social and Biological Structures, 2(1), 43-51. https://doi.org/10.1016/0140-1750(79)90020-4
7. Kudryavtsev V. N. (1982). Pravovoe povedenie: norma i patologiya / V. N. Kudryavtsev. – M.: Nauka, 1982. – 287 s.
8. Mordovtsev, A., Zhinkin, S., Mamychev, A., Yakovyuk, I., Shestopal, S. (2017). Legal mentality in nationalcultural space: Characteristics of the ERAof change (Church Schismof the 17th Century) (2017) Man in India, 97 (23), pp. 295-309.
9. Pyanov N. A. (2004). Pravovoe povedenie: ponyatie i vidy. Sibirskiy yuridicheskiy vestnik. – 2004. – № 4. S. 11-15.
10. Reshetov Yu. S. (2015). Yuridicheski znachimoe povedenie. Vestnik Volzhskogo un-ta im. V.N. Tatishcheva. 2015. № 4 (83), s. 5-10.
11. Rubinshteyn S. L. (1957). Bytie i soznanie: o meste psikhicheskogo vo vseobshchey vzaimosvyazi yavleniy materialnogo mira / S. L. Rubinshteyn. – Moskva: AN SSSR, 1957. – 330 s.
12. Shestopal, S., Oleynikov, S., Yakovyuk, I. (2017). Models of the relationship between church, state and political society: Neo-Thomists' arguments (2017) Man in India, 97 (23), pp. 499-508.
13. Shuljgha A. M. (2012). Jurydychno znachushha povedinka osobystosti: ponjattja, osnovni oznaky. / Forum prava. – 2012, #1, s. 1099 – 1101.
14. Tikhomirov Yu. A. (2011). Povedenie v obshchestve i pravo. Zhurnal rossiyskogo prava, 2011, №2. S. 5 – 11.
15. Zavaljnjuk V. V. (2013). Jurydychna antropologhija ta pravoznachushha povedinka /Mytna sprava. – № 6 (90). – 2013. S. 4 –15.
16. Krieger, L. S. (2007). Human nature as a new guiding philosophy for legal education and the profession. Washburn LJ, 47, 247.
17. Dickson, P. H., & Weaver, K. M. (2008). The role of the institutional environment in determining firm orientations towards entrepreneurial behavior. International Entrepreneurship and Management Journal, 4(4), 467-483. https://doi.org/10.1007/s11365-008-0088-x
18. Weisbrod, B. A. (1983). Nonprofit and proprietary sector behavior: Wage differentials among lawyers. Journal of Labor Economics, 1(3), 246-263.
19. Finley, L. M. (1989). Breaking women's silence in law: The dilemma of the gendered nature of legal reasoning. Notre Dame L. Rev., 64, 886. https://doi.org/10.1086/298012
20. Kritzer, H. M. (1978). Political correlates of the behavior of federal district judges: A" best case" analysis. The Journal of Politics, 40(1), 25-58. https://doi.org/10.2307/2129975

Most read articles by the same author(s)