Abstract

Purpose: The purpose of the study is determining nature of legal behavior: the concepts of definition and their evolution

Methodology: This is intellectual research and we used here historical methods for analyzing.

Result: The genesis of the concept of legal behavior implies a link between research and the praxeological dimension of the legal system in which the legal personality is a central element.

Applications: This research can be used for universities, teachers, and students.

Novelty/Originality: In this research, the model of nature of legal behavior: the concepts of definition and their evolution are presented in a comprehensive and complete manner.

References

 1. Agamirov K. V. (2011). Metodologicheskie voprosy prognozirovaniya pravovogo povedeniya / Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta. № 4 (21), 2011. С. 51-54.
 2. Agamirov K.V. (2016). Forecasting of the legal behavior (Prognozirovanie pravovogo povedeniya). Moscow, Russia – Biblio-Globus (In Russian). https://doi.org/10.18334/9785990927827
 3. Balashova Ye. N. (2005). Vzaimodeystvie potokov informatsii, vliyayushchikh na kvalifikatsiyu yuridicheski znachimogo povedeniya. Dis… kand. yurid. nauk: 12.00.01 / Ye. N. Balashova. – Saratov, 2005. – 163 c.
 4. Bortnyak A. F. (2013). Pravovoe povedenie kak deyatelnostnaya interpretatsiya znakovoy informatsii /Gosudarstvennyy sovetnik. 2013. № 4. S. 26 – 30.
 5. Gorbashov V., Retunskaya T.P., Reuf V.M. (2012). Pravovoe soznanie i pravovoe povedenie: analiz prichinnoy vzaimosvyazi // Mir politiki i sotsiologii. – 2012. – № 1. – S. 116 –120.
 6. Gruter, M. (1979). The origins of legal behavior. Journal of Social and Biological Structures, 2(1), 43-51. https://doi.org/10.1016/0140-1750(79)90020-4
 7. Kudryavtsev V. N. (1982). Pravovoe povedenie: norma i patologiya / V. N. Kudryavtsev. – M.: Nauka, 1982. – 287 s.
 8. Mordovtsev, A., Zhinkin, S., Mamychev, A., Yakovyuk, I., Shestopal, S. (2017). Legal mentality in nationalcultural space: Characteristics of the ERAof change (Church Schismof the 17th Century) (2017) Man in India, 97 (23), pp. 295-309.
 9. Pyanov N. A. (2004). Pravovoe povedenie: ponyatie i vidy. Sibirskiy yuridicheskiy vestnik. – 2004. – № 4. S. 11-15.
 10. Reshetov Yu. S. (2015). Yuridicheski znachimoe povedenie. Vestnik Volzhskogo un-ta im. V.N. Tatishcheva. 2015. № 4 (83), s. 5-10.
 11. Rubinshteyn S. L. (1957). Bytie i soznanie: o meste psikhicheskogo vo vseobshchey vzaimosvyazi yavleniy materialnogo mira / S. L. Rubinshteyn. – Moskva: AN SSSR, 1957. – 330 s.
 12. Shestopal, S., Oleynikov, S., Yakovyuk, I. (2017). Models of the relationship between church, state and political society: Neo-Thomists' arguments (2017) Man in India, 97 (23), pp. 499-508.
 13. Shuljgha A. M. (2012). Jurydychno znachushha povedinka osobystosti: ponjattja, osnovni oznaky. / Forum prava. – 2012, #1, s. 1099 – 1101.
 14. Tikhomirov Yu. A. (2011). Povedenie v obshchestve i pravo. Zhurnal rossiyskogo prava, 2011, №2. S. 5 – 11.
 15. Zavaljnjuk V. V. (2013). Jurydychna antropologhija ta pravoznachushha povedinka /Mytna sprava. – № 6 (90). – 2013. S. 4 –15.
 16. Krieger, L. S. (2007). Human nature as a new guiding philosophy for legal education and the profession. Washburn LJ, 47, 247.
 17. Dickson, P. H., & Weaver, K. M. (2008). The role of the institutional environment in determining firm orientations towards entrepreneurial behavior. International Entrepreneurship and Management Journal, 4(4), 467-483. https://doi.org/10.1007/s11365-008-0088-x
 18. Weisbrod, B. A. (1983). Nonprofit and proprietary sector behavior: Wage differentials among lawyers. Journal of Labor Economics, 1(3), 246-263.
 19. Finley, L. M. (1989). Breaking women's silence in law: The dilemma of the gendered nature of legal reasoning. Notre Dame L. Rev., 64, 886. https://doi.org/10.1086/298012
 20. Kritzer, H. M. (1978). Political correlates of the behavior of federal district judges: A" best case" analysis. The Journal of Politics, 40(1), 25-58. https://doi.org/10.2307/2129975